ONS VERHAAL

Die Winnie Rust Stigting is op 11 Mei 2019 bekend gestel, drie jaar nadat die Wellingtonse skrywer vermoor is deur ‘n jong man vir wie sy ‘n moederfiguur was en finansieël ondersteun het, en sy medepligtige.

Die wrede ontnugtering wat gevolg het op hulle ma se dood, het die familie gedwing om hulle waardes en oortuigings in heroorweging te neem. Ook hulle houding teenoor geweld in die Wes-Kaapse Wynlandstreek waar 176 mense tussen 2016 en 2017 vermoor is, en waar hulle ma een van 28 mense was wat in Wellington alleen gewelddadig gesterf het.

Lees meer

Na afloop van die tragedie het die familie besluit dat hoewel dit uitdagend sou wees, hulle ‘n daadwerklike poging sou aanwend om die instinktiewe impuls om in sinisme en haat te verval, teë te werk. In stede het hulle gekies om met ‘oop arms’ te leef, soos hulle ma.

In ‘n poging om salf aan hulle eie wonde te smeer, en ook aan dié van ander wat deur ‘n soortgelyke lot getref is, het hulle die Winnie Rust Stigting op die been gebring. Dit is hulle hoop en verwagting dat Winnie Rust se naam op die lang duur nie gekoppel sal word aan ‘n wrede, sinnelose daad nie, maar vereenselwig sal raak met drome wat verwesenlik word en helder voortuitsigte vir baie – ‘n uiteinde wat meer gepas is vir iemand soos hulle ma, wat tydens haar andersins gelukkige en geseënde lewe, ander oorgewen het met haar optimistiese, vrolike en meelewende geaardheid.

Lees meer

ONS VISIE

Om ander te inspireer om by die stigting betrokke te raak deur donasies te skenk of as mentors vir ons begunstigdes op te tree. Jou betrokkenheid kan lei tot betekenisvolle verandering in ons begunstigdes se lewens en sal help om die positiewe impak wat die stigting in die Wes-Kaapse Wynlandgebied kan maak, te versterk.

ONS MISSIE

Skep studie-, opleidings- en werksgeleenthede vir hulp-behoewende inwoners van die Wes-Kaapse Wynlandgebied.

ONS TRUSTEES

Om die stigting op die been te bring, is ‘n groep mense met uiteenlopende vaardighede en ‘n hart vir hulle gemeenskap, sowel as ervaring in gemeenskapswerk, genader om as trustees te dien.

  • Helena Reid
  • Gordon Reid
  • Lize Malan
  • Barend Oosthuizen
  • Douglas Rawlings
  • John Thöle

Helena Reid

(stigter)

Winnie Rust se dogter, het voorheen redigeringswerk in die uitgewersbedryf gedoen en as traumaberader vir ‘n gemeenskap- sielkundige diens gewerk.

Lees Meer

Sy het vir Goeie Hoop Sielkundige Diens, ‘n weldaadsorganisasie wat in Stellenbosch en Paarl gebaseer is, as ‘n geregistreerde trauma berader gewerk en het ook op hulle raad gedien. Vroeër het sy vir ‘n kort tydperk as kopieskrywer in die advertensie-bedryf gewerk en later op ‘n permanente basis redigering by Struik Uitgewers se Natuurboeke en, op ‘n vryskut-basis, redigering en projekbestuur by Maskew Miller Longman en ander opvoedkundige uitgewers gedoen. As amateur-kunstenaar is sy al vir lank by die Marie Stander Kunsskool in Jamestown betrokke. Sy het honneursgrade in Joernalistiek (US), Sielkunde (UNISA) en Engels (UNISA) en is geregistreer by die Gesondheidsraad. 

Lees Meer

Gordon Reid

(administrateur)

Gordon Reid is ‘n prokureur en direkteur by die korporatiewe kommersiële afdeling van die regsfirma ENSafrica (Stellenbosch).

Lees Meer

Hy is ook ‘n gekwalifiseerde landbou-ekonoom. Vir die afgelope dertig jaar doen hy gemeenskapwerk, veral in Kayamandi, waar hy, onder andere, as mentor, fasiliteerder, groepleier en befondser betrokke raak. Hy het kwalifikasies van die Universiteit van Stellenbosch, die Universiteit van Kaapstad, UNISA en die Universiteit van Manchester in landbou, toekomstudies, besigheid en regte.  Dit sluit in die grade Bagric (Admin), BCom (Hons), BProc, LLM en MPhil.

Lees Meer

Lize Malan

Lize Malan, ‘n jarelange vriendin van die Rust-familie, is ‘n stads- en streeksbeplanner en erfeniskonsultant met ‘n meestersgraad in Stad- en Streeksbeplanning van die Universiteit van Stellenbosch.

Lees Meer

Lize werk die afgelope twee dekades as konsultant in beplanning en erfenisbestuur met ‘n wye verskeidenheid gemeenskappe en kliënte. Sy geniet dit om met kinders te werk en het in die verlede as vrywilliger vir die Help-to-Read program in Stellenbosch gewerk, en werk tans as ‘n vrywilliger vir Khula by Klapmuts Laerskool. Sy is ‘n lid van die Stellenbosch Viva Cantare gemeenskapskoor en dien op die raad van die nuut-gestigde Stellies Kinderkoor.

Lees Meer

Barend Oosthuizen

Barend Oosthuizen is n ingenieur wat sy eie besigheid, By Design (konsult-ingenieurs en spesialis-kontrakteurs), in Stellenbosch bestuur.

Lees Meer

Barend is ‘n ingenieur van beroep, ‘n ywerige sportman na ure, en van nature ‘n filantroop. Hy beskou sy besigheid as ‘n geleentheid om sy werknemers se potensiaal te onwikkel verby die grense wat histories deur beperkte sosiale omstandighede vir hulle neergelê is. Hy is bekend as ‘n simpatieke werkgewer wat sy werkers uitdaag om norme wat deur die bedryf neergelê word, te oortref en om innoverend te dink en te werk.

Sy sin vir sosiale verantwoordelikheid lei dikwels daartoe dat hy meer gee as wat gemaklik is. In 2006, het hy ‘n sjebien in Chris Nissen Park gekoop en dit omskep in ‘n kleuterskool vir plaaslike kinders wat gewoonlik hulle tyd op straat deurbring. Barend borg ook kinders deur skoolbeurse, buitemuurse aktiwiteite, privaatlesse en mentorskappe te verseker, en ondersteun sy begunstigdes op ‘n verskeidenheid maniere. Die beurse word toegeken deur ‘n geregistreerde weldaadsmaatskappy wat hy op die been gebring het en sy oudste beurshouer matrikuleer vanjaar by een van die topskole in die Wes-Kaap.

Barend was ook een van die stigters en vroeë ondersteuners van die Sisonke Gemeenskapsirkus in Stellenbosch. Ses jaar na die sirkus se ontstaan is deelnemers aan hierdie projek toegerus met vaardighede wat vir hulle werksgeleenthede in die vermaaklikheidsbedryf verseker.

Wat sy privaatlewe betref, is Barend ‘n plesierige pa van ses kinders: een volwasse, nie-amptelike pleegdogter, drie biologiese dogters, en twee jong, aangenome kinders. Sy huis is ‘n miernes van bedrywighede waar ‘n swetterjoel kinders hulle drome uitleef as kunstenaar, waaghalsige leerling-ingenieur, verhoogkunstenaar en ondeunde kleuter, en die dol huishouding is natuurlik een van die redes waarom hy so ‘n kranige bergfietsryer is.

Lees Meer

Douglas Rawlings

Douglas Rawlings isn emeritus mikrobiologie-professor van die Universiteit van Stellenbosch en was voorheen departementshoof, dekaan (natuurwetenskappe) en, vir ‘n kort tydperk, waarnemende vise-rektor (navorsing).

Lees Meer

Tans is Doug in beheer van ‘n mentorskap-program vir akademiese personeel by die Universiteit van Stellenbosch. Vroeër was hy 16 jaar by die Universiteit van Kaapstad betrokke waar hy as studiegenoot en gedistingeerde dosent aangewys is. Doug het uiteenlopende ervaring in navorsing, dosering en universiteitsadministrasie. Hy is ‘n stigterslid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap (1986) en is ‘n genoot van die Koninklike Genootskap van Suid-Afrika (Royal Society) waar hy vir 18 jaar op hulle raad gedien het, meestal as algemene sekretaris, maar ook as president van 2004-2006.

Doug het in 1976 ‘n PhD-graad aan die Universiteit van Rhodes voltooi. Hy het gespesialiseer in die biologie van bio-myn mikro-organismes en hul plasmiede en ‘n DSc-graad vir navorsing in die laasgenoemde veld is aan hom toegeken deur die Universiteit van Stellenbosch in 2014. Hy is die ontvanger van die PanLabs toekenning (Industriële Mikrobiologie Genootskap, VSA, 1997), die Havenga-prys (SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2011), Universiteit van Stellenbosch se rektor-toekenning vir uitnemendheid in navorsing, en die universiteit se kanselierstoekenning (2014). Hy het vir 18 PhD-studente as studieleier opgetree en, tot op hede, ongeveer 120 geskrifte, boeke en hoofstukke vir boeke geskryf.

Lees Meer

John Thöle

John Thöle, ‘n opvoedkundige inligting- en kommunikasietegnologie en vaardigheidsontwikkeling-spesialis is ‘n stigterslid van Edunova, ‘n opvoedkundige weldaadsorganisasie.

Lees Meer

John fokus op leierskapontwikkeling en die bestuur van inligting- en kommunikasietegnologie en werk nou saam met leiers in die veld en senior strategiese spanne om die professionele implementering van IKT (Inligting Kommunikasietegnologie) te verseker. Hy het drie jaar lank as besigheidsontwikkelingsbestuurder vir ‘n vername IBM-vennoot in Brittanje gewerk waar hy sy kommersiële  grondslag in IKT ontwikkel het. In Suid-Afrika werk John voortdurend met kliënte wat transformasie nastreef. As ‘n sosiale entrepreneur het hy aan verskillende modelle gewerk wat die jeug kan ondersteun om vaardighede te ontwikkel wat hulle toerus om die arbeidsmark te betree. John se passie vir die jeug en belangstelling in tegnologie en ontwikkeling plaas hom in ‘n goeie posisie om gereeld ‘n bydrae tot die nasionale diskoers oor hierdie onderwerpe te maak. John het ‘n Hoër Diploma in Onderwys van die Universiteit van die Witwatersrand se Johannesburgse Onderwyserskollege verwerf sowel as ‘n sertifikaat in Kurrikulumbestuur en -ontwerp van die Universiteit van Surrey.

Lees Meer