HOE OM 'N BYDRAE TE LEWER

Gebruik die bankbesonderhede hieronder om ‘n finansiële bydrae te lewer. Aangesien die stigting as ‘n openbare weldaadsorganisasie by die Suid-Afrikaanse belasting-owerhede (PBO/OWO Nommer 930063307) geregistreer is, is donateurs geregtig op maksimum belastingverligting soos bepaal deur huidige OWO-belastingwetgewing .

BANKBESONDERHEDE

Bank:               Investec

Rek. naam:     The Winnie Rust Foundation Trust

Rek. no:          10012229878

Tak-kode:  580105

Stuur asb die betalingsbewys na:

info@winnierust.org